Gut i Wpólnicy | Zadatek a zaliczka
16567
post-template-default,single,single-post,postid-16567,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

Przy okazji zawierania różnych umów, kontrahent często wymaga od nas zapłaty zaliczki lub zadatku. Oba pojęcia wprawdzie brzmią podobnie, ale warto uzmysłowić sobie różnicę, by uniknąć ewentualnych przyszłych nieporozumień. Czym zatem różnią się te dwa pojęcia?

Zadatek to określona kwota pieniężna, którą jedna strona wręcza drugiej przy zawarciu umowy. W przypadku, gdy wręczamy zadatek, a następnie rezygnujemy z wykonana umowy, nie będziemy mogli domagać się jego zwrotu – wpłacona kwota przepada. Natomiast, gdy od wykonania umowy będzie uchylał się nasz kontrahent, któremu wręczyliśmy zadatek, będziemy mogli domagać się od niego zapłaty kwoty odpowiadającej dwukrotności wpłaconego zadatku.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wpłaty zaliczki. Zaliczka, w przeciwieństwie do zadatku, nie stanowi form zabezpieczenia wykonania umowy, lecz jest jedynie świadczeniem na poczet wynagrodzenia lub ceny przyjętej w umowie. Gdyby zatem nasz kontrahent uchylał się od wykonania umowy, nie będziemy mogli żądać od niego jej zwrotu w podwójnej wysokości. Również kontrahent nie będzie mógł zatrzymać zaliczki, w sytuacji, w której to my zrezygnujemy z wykonania umowy.

Co ważne – z zadatkiem mamy do czynienia jedynie, gdy wynika to wprost z treści umowy. Gdy nie określimy w umowie precyzyjnie, że przedpłata jest zadatkiem, przyjmuje się, że stanowi ona zaliczkę.